مهلت ار سال مقالات

 

93/12/15 الی 94/02/31

 

تمدید ارسال مقالات

تا

94/03/20

تمدیدمجددمهلت ارسال مقالات

تا

94/03/31

تمدیدمجددمهلت ارسال مقالات

تا

94/04/6

تاریخ برگزاری کنگره

 

29-28 مرداد ماه 1394

 


 اطلاعیه اسکان 

اطلاع رسانی خواهد شد

جهت اطلاع از نحوه و هزینه های ثبت نام به منوی ثبت نام در سایت کنگره مراجعه شود

 اطلاعیه

شماره حساب جهت ثبت نام در کنگره: 2177230826004 درآمد اختصاصی دانشگاه - خزانه معین نزد بانک ملی ایران

 


 محل و زمان برگزاری افتتاحیه کنگره:

 اطلاع رسانی خواهد شد

 

محل ارائه مقالات: دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

 

 

 

برای ارسال مقالهاز طریق پورتال کنفرانس ها و همایش های پایگاه استنادی جهان اسلام به آدرس http://www.iscconferences.ir/mohageg/fa مراجعه نمائید.

در خصوص نحوه ارسال مقاله به این آدرس مراجعه نمائید

http://www.iscconferences.ir/fa/PortalHelp#article           محورهای چهارمین کنگره

تولید محصولات زراعی، باغی و دامی ارگانیک

چالش های گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک

مدیریت آب، خاک و اقلیم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم

نقش ماشین آلات در کشاورزی ارگانیک و مرسوم

اهمیت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم

مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز

گیاهان دارویی و کاربرد آنها در کشاورزی

کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی

کشاورزی ارگانیک و تغذیه سالم

 


برایدانلود مقالات سومین کنگره کشاورزی ارگانیک روی محور مورد نظر کلیک کنید

 تولید محصولات زراعی، باغی و دامی ارگانیک

 چالش های گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک

 مدیریت آب، خاک و اقلیم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم

 نقش مهندسی بیوسیستم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم  

 اهمیت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم

 مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز

 گیاهان دارویی و کاربرد آنها در کشاورزی

 شیوه های نوین در تولید محصولات زراعی، باغی و دامی

 کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی

 کشاورزی ارگانیک و تغذیه سالم

 

دانلود چکیده مقالات دومین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم